Tuyển dụng

 

Do nhu cầu phát triển ngày càng mạnh, SAI GON TAY NAM CO.,LTD chú trọng việc phát triển nhân sự. Nhân sự là điều kiện sống còn của công ty. Năm 2015 SAI GON TAY NAM CO.,LTD cần phát triển 1 lượng lớn nhân sự ở nhiều phòng ban, đặc biệt là đội ngũ kinh doanh.

Các ứng viên có niềm đam mê  bất động sản, có khả năng quản lý tốt, muốn phát triển và đồng hành cùng SAI GON TAY NAM CO.,LTD vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

 

SAI GON TAY NAM CO.,LTD

T: (08) 35 21 28 28 | F: (08) 35 21 85 85

M: 0906 79 14 15 

W: www.taynamland.com

Đối tác